Journalistik og den gode historie er det, der giver kunder i butikken og besøgende på hjemmesiden. Historien om din organisation er det, der skaber omverdenens billede af jer og formidler jeres vision og mission.

Undersøgende-, nyheds- eller revolverjournalistik. Jeg skriver historien, du har brug for at fortalt. Jeg leverer artikler til dit personaleblad, dit organisationsblad eller dit foreningsblad. Jeg fortæller din historie på din hjemmeside og på de sociale medier.


PORTRÆTTER     INTERVIEWS    BAGGRUNDSARTIKLER   CONTENT MARKETING       REJSEARTIKLER